Tagged: “ee”

Ööülikool

Selle aasta alguses asus Ööülikool ette võtma enda uut teekonda. Oleme jõudnud ristteeni, kust edasiliikumiseks vajame sõprade, toetajate ja kogukonna tuge.
Siinkohal soovime tänada pikaaegset koostööpartnerit Eesti Rahvusringhäälingut. Aitäh meeldiva koostöö ja kõigi nende toredate aastate eest! Loodame, et varem või hiljem leiavad Ööülikooli uued saated avaldumiskanali ka Rahvusringhäälingus.

Update: esimene versioon uut platvormi on üleval: www.ylikool.ee

Oleme kokku saanud erinevate mõtlejate, õppejõudude, kuulajate ja kogukonna liikmetega, et luua täpsem arusaam, milline Ööülikool on enda kogukonna silmis ja millist visiooni kogukonna liikmed sellel näevad. Üks on selge – Ööülikool jätkab tegutsemist, otsime uusi avaldumisvõimalusi ja keskkondi.

Taaskäivitame Ööülikooli! Loome Ööülikoolile virtuaalse pesa.

Toetuseks saadud vahenditest võtame ette kolm tegevust: 1) kodulehe loomise, 2) uue Ööülikooli tugistruktuuri – minimaalselt vajaliku mees-naiskonna loomise, samuti on vajalik ka tehnilise baasi laiendamine 3) esimeste uute saadete tegemine

Soovime luua Ööülikoolile päris oma platvormi – kodulehe, millest saab meie uus virtuaalne pesa, kus on vaba ligipääs meie uutele saadetele ja kõikidele Ööülikooli sõsarsarjadele (nt Raadio Ööülikool, Laste Ööülikool, Ööülikooli rännakud jt).

Koduleht valmib kolmes osas:

Esiteks 10 000.- (suvi) – Esialgne koduleht, kuhu ilmuvad neli-viis sel kevadel salvestatud saadet, mida kuulajad ja mõtlejad saavad mõnuga kuulata. Samuti vaja soetada juurde minimaalne tehnika – mikrofonid, 4-kanaliga salvestaja ja montaažiarvuti saadete valmistamiseks. Mõningane tehniline baas juba ka olemas.

Teiseks 15 000 (sügis) – Kodulehe valmimine ja täiendamine uute materjalidega. Ööülikool toimetab suvekuudel ja valmistab ette kodulehe uue arhitektuuri, visuaali ja mootori, mida uue kooliaasta alguses kõigiga jagada.

15 000 –
Kolmandaks (alates sügisest) – Kodulehe viimistlemine, sellel perioodil teeme kodulehe kasutajatele mugavaks ja lisame sinna kogukonnale vajalikud osad (nt Ööülikooli sündmuste kalendri ja uudiste sektsiooni).

Valmiv koduleht saab olema Ööülikooli portaal, mida saaks ka tulevikus edasi arendada. Kas üheskoos suudame ehitada Ööülikoolile uue pesa? Kes tulevad appi?

Oleme hetkel välja arendamas Ööülikooli uut tugistruktuuri – süsteemi, kus ühises sümbioosis toetavad Ööülikooli tegemisi nii eraisikud kui riiklikud asutused: teaduskeskused, koolid, seltsi- ja kultuurimajad jne. Samuti on võimalik koostöö erinevate ettevõtetega.

Lisaks oleme tegemas uuendusi enda meeskonnas. Peagi näete meie seltskonnas värskeid mõtlejaid-toimetajaid, kelle mõtted, ideed ja lähenemisviisid väärivad laiemat tähelepanu.

Salvestame Ööülikooli sõpradele juba uut materjali, mille valmimisse saate anda oma panuse. Hetkel on see võimalik läbi antud Toeta.me akna. Tulevikus aga tekib ka võimalus hakata püsitoetajaks.

Kui Sul on usku Ööülikooli tulevikku ja saad meile appi tulla nõu või jõuga, siis see kevad-suvi on just see oluline hetk.

Teie toetus Ööülikooli ülesehitamiseks on omamoodi indikaator, näitamaks kas Ööülikooli on praeguses maailmas üldse vaja. Kui olete veendunud, et on, siis ulatage Ööülikoolile käsi. Ühes teeme midagi suuremat.

Koostöö tiivustab!

Ööülikool on andnud juba 22 aastat võimalusi Eesti rahval avardada enda mõttemaailma, lahendada suuri Elu-küsimusi ja nautida enda vaimset arengut. See on meie rahva üks tasuta hariduse põhitalasid. Ööülikooli suurimaks imeks on see, et oleme kokku toonud nii erinevad Eesti mõtlejad – füüsikutest lüürikuteni. See on meie vaimne rikkus!

Koostööpakkumiste ja ideede korral palun võtke julgelt ühendust!

Kontakt:

MTÜ Ööülikool

Jaan Tootsen
Ööülikooli eestvedaja
jaan.tootsen@gmail.com
+372 52 811 40
Ööülikool punub pesa!

Selle aasta alguses (2023) asus Ööülikool ette võtma enda uut teekonda. Oleme jõudnud ristteeni, kust edasiliikumiseks vajame sõprade, toetajate ja kogukonna tuge.
Siinkohal soovime tänada pikaaegset koostööpartnerit Eesti Rahvusringhäälingut. Aitäh meeldiva koostöö ja kõigi nende toredate aastate eest! Loodame, et varem või hiljem leiavad Ööülikooli uued saated avaldumiskanali ka Rahvusringhäälingus.

Oleme kokku saanud erinevate mõtlejate, õppejõudude, kuulajate ja kogukonna liikmetega, et luua täpsem arusaam, milline Ööülikool on enda kogukonna silmis ja millist visiooni kogukonna liikmed sellel näevad. Üks on selge – Ööülikool jätkab tegutsemist, otsime uusi avaldumisvõimalusi ja keskkondi.

Taaskäivitame Ööülikooli! Loome Ööülikoolile virtuaalse pesa.

Toetuseks saadud vahenditest võtame ette kolm tegevust: 1) kodulehe loomise, 2) uue Ööülikooli tugistruktuuri – minimaalselt vajaliku mees-naiskonna loomise, samuti on vajalik ka tehnilise baasi laiendamine 3) esimeste uute saadete tegemine

Soovime luua Ööülikoolile päris oma platvormi – kodulehe, millest saab meie uus virtuaalne pesa, kus on vaba ligipääs meie uutele saadetele ja kõikidele Ööülikooli sõsarsarjadele (nt Raadio Ööülikool, Laste Ööülikool, Ööülikooli rännakud jt).

Koduleht valmib kolmes osas:

Esiteks 10 000.- (suvi) – Esialgne koduleht, kuhu ilmuvad neli-viis sel kevadel salvestatud saadet, mida kuulajad ja mõtlejad saavad mõnuga kuulata. Samuti vaja soetada juurde minimaalne tehnika – mikrofonid, 4-kanaliga salvestaja ja montaažiarvuti saadete valmistamiseks. Mõningane tehniline baas juba ka olemas.

Teiseks 15 000 (sügis) – Kodulehe valmimine ja täiendamine uute materjalidega. Ööülikool toimetab suvekuudel ja valmistab ette kodulehe uue arhitektuuri, visuaali ja mootori, mida uue kooliaasta alguses kõigiga jagada.

15 000 –
Kolmandaks (alates sügisest) – Kodulehe viimistlemine, sellel perioodil teeme kodulehe kasutajatele mugavaks ja lisame sinna kogukonnale vajalikud osad (nt Ööülikooli sündmuste kalendri ja uudiste sektsiooni).

Valmiv koduleht saab olema Ööülikooli portaal, mida saaks ka tulevikus edasi arendada. Kas üheskoos suudame ehitada Ööülikoolile uue pesa? Kes tulevad appi?

Oleme hetkel välja arendamas Ööülikooli uut tugistruktuuri – süsteemi, kus ühises sümbioosis toetavad Ööülikooli tegemisi nii eraisikud kui riiklikud asutused: teaduskeskused, koolid, seltsi- ja kultuurimajad jne. Samuti on võimalik koostöö erinevate ettevõtetega.

Lisaks oleme tegemas uuendusi enda meeskonnas. Peagi näete meie seltskonnas värskeid mõtlejaid-toimetajaid, kelle mõtted, ideed ja lähenemisviisid väärivad laiemat tähelepanu.

Salvestame Ööülikooli sõpradele juba uut materjali, mille valmimisse saate anda oma panuse. Hetkel on see võimalik läbi antud Toeta.me akna. Tulevikus aga tekib ka võimalus hakata püsitoetajaks.

Kui Sul on usku Ööülikooli tulevikku ja saad meile appi tulla nõu või jõuga, siis see kevad-suvi on just see oluline hetk.

Teie toetus Ööülikooli ülesehitamiseks on omamoodi indikaator, näitamaks kas Ööülikooli on praeguses maailmas üldse vaja. Kui olete veendunud, et on, siis ulatage Ööülikoolile käsi. Ühes teeme midagi suuremat.

Koostöö tiivustab!

Ööülikool on andnud juba 22 aastat võimalusi Eesti rahval avardada enda mõttemaailma, lahendada suuri Elu-küsimusi ja nautida enda vaimset arengut. See on meie rahva üks tasuta hariduse põhitalasid. Ööülikooli suurimaks imeks on see, et oleme kokku toonud nii erinevad Eesti mõtlejad – füüsikutest lüürikuteni. See on meie vaimne rikkus!

Koostööpakkumiste ja ideede korral palun võtke julgelt ühendust!

Kontakt:

MTÜ Ööülikool

Jaan Tootsen
Ööülikooli eestvedaja
jaan.tootsen@gmail.com
+372 52 811 40

1000 books for Ukrainian Library in Estonia